1-Εξοπλισμός επίπλων Διεθνής Κατάλογος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

2-Architectural Hardware

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

EUROPEAN STANDARD

3-Building hardware

ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2022

7-loox

LOOX LIGHTING SYSTEM

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

5-Consumables and Tools

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 2018

6-Power Tools

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

2018